MADDE 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE2- Kapsam

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE3-Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE4-ÖN BİLGİLER

4.1 – Ünvan: Bülent Kalkan – The Akademi Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri – Firma Adresi: Uğur Mumcu Mahallesi – Detça – 1 Sitesi No: 335 Yenimahalle -Batıkent – Ankara e-posta : info@theakademi.com / bulent.kalkan@theakademi.com
4.2 – Müşteri olarak
www.theakademi.com alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır.)Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
4.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler www.theakademi.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır. Alıcı’nın tüm bu özelliklere dikkat ederek alışveriş yapması önerilir.
4.4 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri www.theakademi.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır.
4.5 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksızın yapılabilir. www.theakademi.com tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.
4.6 – Sözleşme konusu fiziksel ürün ve ürünler; “Pazar ve Resmi Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir. Sipariş verilen ürünler en geç bir gün içerisinde kargoya teslim edilir..Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.
4.7 – Sitede satışı yapılan dijital ( indirilebilir ) formattaki ürünler ile ilgili indirme linkleri satın alma ve ödemenin gerçekleşmesinden hemen sonraki 3 iş saati içinde  müşteriye e-posta yolu ile iletilir, aynı zamanda müşterinin kullanıcı adı ve şifresini girerek siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfanın üst kısmındaki “hesabım” tuşuna tıkladıklarında açılacak sayfada da linkler görüntülenir. İndirilebilir ürünlerimiz ön izleme özelliğine sahip olup derslerin ilk 3 dakikalık bölümleri şifre girilmeden izlenebilir. Kullanıcı http://theakademi.com/lisans sayfasından lisans talep ettiğinde kendisine 64 hanelik lisans anahtarı e-posta yolu ile gönderilir. Bu işlemin gerçekleşmesinden sonra ürün kullanılmış olacak ve iadesi olanaksız hale gelecektir. Madde 6′ da belirtilen koşullardaki cayma hakkı, indirilebilir – dijital ürünleri kapsamaz.
4.8 –  İndirilebilir ürünlerin satın alımını takiben kullanıcıya gönderilen linklerden sadece satın alan kişi indirme işlemi gerçekleştirebilir. Her kullanıcı için özel algoritma ile üretilen indirme linklerinden aynı anda çoklu indirim yapıldığı tespit edilirse bu linkler sistem tarafından otomatik olarak “suspend” ( askıya alınma ) moduna geçirilecek ve kullanıcı bu linklerden bir daha faydalanamayacaktır.
4.9 – İndirilebilir ürünler fiziksel kargo ile gönderilmeyecektir. Bu ürünlerin teslimatı elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu alışverişe ait fatura satışın gerçekleştiği gün kesilecek ve müşteriye kurumsal anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo veya PTT Acele Posta Servisi ile ulaştırılacaktır.
Alıcı – indirilebilir ürünler hariç – Madde 6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.theakademi.com sorumlu tutulamaz.
5.3 – www.theakademi.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının hepsi www.theakademi.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.theakademi.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.5 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.theakademi.com’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.theakademi.com’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
5.6 – www.theakademi.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 3 iş günü içinde kendisine nakten ödenir.
5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.theakademi.com’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.theakademi.com tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.theakademi.com’a fax, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün www.theakademi.com’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Sipariş İptali ürün tarafınıza ulaştırıldıktan sonra iptal etmek için gönderilen ürünün kutusunda, ambalajında, ürünün kendisinde ve aksesuarlarında herhangi bir şekilde hasar olmadığı sürece, üründe oluşan bir problem veya fabrikasyon hataları nedeniyle 7 gün içerisinde iptal edebilirsiniz. İptal edilen ürün www.theakademi.com tarafından teslim alınınca en geç 3 gün içerisinde ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilecektir.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
www.theakademi.com sitesinden yapılacak herhangi bir siparişin onaylaması için son adım olan “şartları ve koşulları kabul ediyorum” linkinin yanındaki kutuyu işaretlemesi şarttır. Aksi taktirde siparişi www.theakademi.com tarafından işleme alınmayacaktır. Bu kutuyu işaretleyerek alışverişin tamamlanması durumunda ALICI yasalar önünde işbu sözleşmeyi okumuş ve tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.